SSS

BOŞ DAİRE İÇİN ASANSÖR TAMİR PARASI VERİLİR Mİ?

Evet verilir. Dairenin boş olup olmaması, kiraya verilip verilmemesi yönetim giderlerinden muaf olmayı gerektirmez. Ancak yönetim planında aksine hüküm olabilir.

ÇEKME KAT İMAR AFFINA GİREBİLİR Mİ?

Kat mülkiyetinde kaçak olarak yapılan inşaatın, imar affı yasasına göre tescil edilebilmesi için yapılan ilavenin bağımsız bölüm niteliğinde olması ve önceden verilmiş bir arsa payının bulunması gereklidir. Bu niteliklerden uzak, çekme katın genişletilmesi şeklindeki ilave için hükmen tescil söz konusu olamaz. Çekme katın tam kata çevrilmesi kat maliklerinin ittifakı ile mümkündür.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Su bedelinin içinde tahsil edilecek olan Çevre Temizlik Vergisi tutarları da 01 Ocak 2005´ten itibaren yüzde 5.6 oranında zamlanacak ve bu şekilde çevre temizlik vergisinde en düşük tutar 10 milyon liradan 10 milyon 560 bin liraya, en yüksek tutar da 1 milyar 250 milyon liradan 1 milyar 320 milyon liraya yükselecek.

DEPOZİTO YASAL MI?

Kiralamalarda depozito yasaldır. Kiracının taşınma durumunda bırakacağı borçlar ile konuta vermiş olduğu zararların karşılanması için depozito alınır. Tahliye halinde konutda bir hasar yoksa depozito iade edilir. Varsa mahkemece yapılacak tespit ve masraflar düşülerek bakiye kiracıya ödenir. İspat bakımından depozito miktarını yazmak ve imza altına almak gerekir. Depozito Türk Lirası veya döviz olarak alınabilir.

DUVARLAR YIKILARAK ODALAR BİRLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Evet, daha rahat kullanım amacıyla daire içi taşıyıcı olmayan duvarlar kaldırılabilir

ESKİ EMLAK VERGİSİ BORÇLARI ÖDENMEK ZORUNDA MIDIR?

Hayır. Elektrik borcu için, satın aldığınız tarihten itibaren, 30 gün içinde tapu fotokopisiyle birlikte bir dilekçe yazarak, geçmiş borçları kabullenmeyeceğinizi bildirin ve kendi adınıza sözleşme yapın

EŞE YAPILAN SATIŞTA ŞUFA HAKKI GEÇERLİ Mİ?

Ortak mülkiyetin paydaşı, payını karı ve kocaya, çocuklarına veya akrabaya temlik ederse, görünüşte satış sözleşmesi yapılsa bile gerçekte miras hukuku ile ilgili amaç ya da bağış düşüncesi varsa şuf´a hakkı kullanılamaz. Davalının bu şekildeki savunması, her türlü delille ispatı mümkün olduğundan araştırılmalıdır.

İlanları Karşılaştır

Son Eklenen İlanlar